Voor EventView Magazine en EventView XL schreef ik een aantal interviews en achtergrondartikelen.

Artikel EventView communicatiemix