Download pdf met tekstvoorbeeld.

 

Eind 2007 vroeg Nuon mij om een tekstuele en visuele aanvulling te creëren voor de jaarlijkse HRM-dag van Nuon in de vorm van een digitale tentoonstelling, op 31 oktober. In zeer korte tijd heb ik samen met Maartje Schuurmans een tentoonstelling gerealiseerd. Maartje zorgde ervoor dat het beeld dat door diverse HR-managers in een eerder stadium was gemaakt, zodanig werd gekoppeld, dat er een eenduidig beeld ontstond. Zelf verzorgde ik de technische productie (vanuit mijn ervaring met events) en schreef de verbindende teksten tussen de sheets in de slideshow.


Het vervolg op deze dag werd een inhoudelijk boekje ter gelegenheid van het afscheid van de HR-directeur Frans Duynstee. Het boekje kwam onder andere tot stand door 30 HR-managers te interviewen over hun vak.

Hoewel de eerste insteek was om afscheidsboekje te creëren waarbij de inhoud een grote rol speelde, is er uiteindelijk een boekje ontstaan dat de afdeling HR van Nuon bij de splitsing halverwege 2008 ook kon inzetten als business case. Het boekje gaf een mooi overzicht wat er tot dan toe was bereikt; het wiel hoefde dus niet opnieuw te worden uitgevonden.

 

Ook voor het boekje ’Een cirkel is nooit rond’ verzorgde Maartje de vormgeving. Omdat ik zo vaak bij Nuon was voor de vele interviews, was het niet mogelijk om Frans Duynstee zelf te interviewen zonder argwaan te wekken. Daarom vroeg ik Susan Sukkel om Frans Duynstee te interviewen. Ze deed dat in het kader van een interview voor Business Amsterdam (die plaatsten het interview ook daadwerkelijk). Ik bewerkte het interview weer zo, dat het geschikt was om in het boekje op te nemen. 

Fotostudio Alain Baars portretteerde de HR-managers.

Voorzijde Nuon-boek 'Een cirkel is nooit rond'