Download pdf met tekstvoorbeeld.

 

De gemeente Den Haag heeft de ambitie om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Om dit te bereiken zijn er diverse partijen nodig; Vele handen maken licht werk. Daarom is de gemeente gestart met een participatietraject. Dit traject spreekt alle doelgroepen in Den Haag op verschillende manieren aan om ook mee te doen met diverse maatregelen op het vlak van klimaatadaptatie* en -mitigatie*.


Ter voorbereiding van dit traject schreef ik een ambitiedocument dat ondernemers en belangengroepen enthousiast moet maken en laten zien dat klimaatverandering veel kansen met zich meebrengt. Een behoorlijke uitdaging, want de tekst moest niet alleen prikkelend zijn voor een brede doelgroep, maar ook erg kort.
Maartje Schuurmans verzorgde de ambitieuze vormgeving van het document. Samen met Maquette atelier bedacht ze de bijzondere maquettes, die deze vervolgens ook maakte.

 

 

*

Klimaatadaptatie = het aanpassen aan klimaatverandering

Klimaatmitigatie = het nemen van maatregelen om schadelijke uitstoot te reduceren

 

Gemeente Den Haag vouwblad Klimaat