In verband met een groeiend aantal inschrijvingen op aanbestedingen wilde Nestlé lijn brengen in hun commerciële teksten. In dit kader herschreef ik eind 2008, begin 2009 bestaande teksten vanuit mijn ervaring met tenderdocumenten. Het grootste deel van deze teksten wordt voortaan standaard gebruikt bij het inschrijven op aanbestedingen en op een specifieke klant of gunningcriteria toegespitst waar nodig.

 

In 2010 deed ik hetzelfde met de offerteteksten voor hun klanten in het kleinere segment.

portfolio